Nové funkce systému CoBrain+TM verze 1.528

·    modul plánovací kalendář ve všech agendách

·    evidence stavu zařízení

·    vazby mezi firmami a zařízeními

·    skupiny zařízení k servisu a vyhodnocení

·    plánování rozpočtů a sledování nákladů

·    funkce trvalého nebo dočasného předání kompetencí