Evidence stavu zařízení

         okamžitý přehled o odstavených, zajištěných a aktivních zařízeních

         zobrazení počtů zařízení v definovaných stavech

         detailní seznam zařízení v definovaných stavech

         upozornění do „Směnového deníku“ -> informovanost operátorů

         možnost upozornění na změny mailem, SMS, Informací

         možnost definování doporučených postupů typu: „Jak postupovat v případě poruchy / odstavení / najetí / zajištění“

         možnost automatizovaně nabídnout obsluze tyto postupy při provedení změny stavu zařízení

         možnost editace a doplňování těchto postupů až do fáze tzv. „Best practices“ – osvědčené postupy -> sdílení know-how, předávání informací

          př: při odstavení zařízení je třeba:

1. Přepnout ventil XCFA122AS do polohy OFF

2. Odstavit napáječku NDP4554